safe_mysqld: command not found

Przy próbie zalogowania się do MySQL w trybie bezpiecznym może nam wyskoczyć komunikat:

safe_mysqld command not found

Spowodowane je to tym, że nie ma ustawionej ścieżki PATH do safe_mysql. Musimy odnaleźć nasz plik:

find /usr -name safe_mysqld

Prawdopodobnie będzie to ścieżka: (może się różnić)

/usr/bin/mysqld_safe

I uruchamiamy przykładową komendę w trybie safe_mysql

/usr/local/mysql/bin/safe_mysqld –skip-grant-tables